Salgs- og leveringsbetingelser

Kjøp av varer i vår nettbutikk er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Six Scandinavia AS (org.nr. 995 301 571 MVA)
Bråtanveien 9A
1446 Drøbak

E-post: morten@heng.no
Tlf: + 47 400 68 295‬

I vår nettbutikk trenger du ikke registrere deg før du kommer til kassen. Når du skal gjennomføre ditt første kjøp oppretter du en konto og registreringen krever en gyldig epost-adresse. Aldersgrense for å handle hos oss er 18 år. Når du handler er e-post og mobilnummer obligatorisk.

Du som kunde er selv ansvarlig for at riktig adresse, postnummer og e-postadresse er oppgitt i profilen. Registrert adresse vil være leveringsadresse. Eventuell adresseendring kan gjøres på Min side.

Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats. Merverdiavgiften er p.t. på 25 %. Varene forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader med mindre annet er angitt.

Eventuelle tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme enten på priser og/eller beholdning, samt tekniske feil knyttet til handlekurv eller utsjekk. I slike tilfeller vil vi kontakte deg som kunde innen snarest mulig og sammen finne en god løsning.

Vi dekker fraktkostnaden dersom totalsummen på din bestilling overstiger NOK 399,-. Hvis totalsummen på din bestilling er lavere enn NOK 399,- vil en fast fraktkostnad på NOK 75,- påløpe pr. bestilling. Fraktkostnaden vil bli tydelig angitt underveis i bestillingsprosessen og du vil få opplysning om totalsummen du skal betale for din bestilling før du plasserer en bindende ordre på varen(e) du har i handlekurven din.

Vi leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Hos oss kan du benytte følgende betalingsmåter:

  • Betaling med debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen Paypal
  • Betaling via Vipps.

Betaling skjer ved bestilling av varen. Om varen er utsolgt vil vi informere om dette og du som kunde kan velge om bestillingen skal kanselleres eller ikke. Ved kansellering (avbestilling) vil vi refundere innbetalt beløp i sin helhet.

Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer innbetalinger fra konti i Norge og du er selv ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner. 

Leveringstid beregnes normalt til 2-6 virkedager + ordinær postgang. Virkedager betyr alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.

For bestillinger/leveringer i forbindelse med fellesferien (i 2020: uke 28, 29 og 30), Jul og Påske må man påregne lengre leveringstid enn normalt. Forventet levering vil fremkomme på ordrebekreftelsen.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå situasjoner som gjør at vi blir utsolgt for ett eller flere produkter. Dersom vi ikke kan levere varen vil du få en e-post om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som alternativt produkt. Dette kan også være

informasjon som kommer frem på produktet i nettbutikken. 

Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for bestilling.

Alle leveranser fra Six Scandinavia AS blir sendt via POSTEN eller BRING enten direkte til din postkasse eller du får en hentemelding om når og i hvilken lokale “post i butikk” pakken kan hentes. Varer bestilt på nett og som ikke blir hentet, eller nektet mottatt vil bli returnert til oss for kundens regning.

Du kan selvsagt benytte deg av angreretten om du likevel ikke ønsker varene du har bestilt. Angrefristen utløper 14 dager etter at du har mottatt varene eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. For å benytte deg av angreretten må du varsle oss om dette. Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Angreskjema sendes sammen med ordrebekreftelsen på e-post til morten@heng.no

Angreskjema finner du her.

Dersom du velger å returnere varene, kan du bruke returseddelen vedlagt din ordre. Returseddelen må inneholde ordre/bestillingsnummer og navn. Varene sendes til:

Six Scandinavia AS

Postboks 1099 Drøbak City

1442 Drøbak

Returseddel finner du her.

Varen må returneres uskadet i original emballasje og varen skal være ubrukt og i samme forfatning som du mottok den. Eventuelle merkelapper skal henge på. Ved bruk av angrerett, kan ikke varene være brukt, samt at original emballasje og merkelapper som hang-tags kan ikke være fjernet fra produktet. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).

Ved godkjent retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter at vi har mottatt varene. Om du velger å heve kjøpet i sin helhet blir hele beløpet ekskl. frakt/gebyr refundert.

Dersom Posten er valgt som transportmetode vil det bli sendt ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du blir belastet et gebyr på kr. 200,- for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Du som kjøper er ansvarlig for å sjekke om produktet er uskadet ved mottakelse. Dersom du oppdager feil eller mangler må dette meldes til vår kundeservice så snart mulig. Send en e-post til morten@heng.no eller ring oss på tlf. 400 68 295 for å avtale eventuell retur.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Klager rettes til Six Scandinavia AS innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du som kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Vår målsetting er å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig om våre produkter. Det kan imidlertid forekomme skrive- eller trykkfeil og vi tar derfor forbehold om dette. Dette kan innebære at vi ikke får levert i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Vi må derfor forbeholde oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne dersom produktet er utsolgt eller gått ut av sortimentet. Ved slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling eller kansellere bestillingen.

Innholdet på nettsidene er Six Scandinavia AS sin eiendom. Innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Om du ønsker å bruke bilder eller tekst fra våre nettsider kan du kontakte oss og vi vil vurdere om eller hva du eventuelt kan bruke.

“Cookies” – eller “informasjonskapsler” – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din og hvilke varer som presenteres, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

“Cookies” – eller “informasjonskapsler” – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din og hvilke varer som presenteres, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trafikken på nettstedet, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og av partnere av Six Scandinavia i analyse sammenheng. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Six Scandinavia AS vil alltid beskytte dine personopplysninger. Vi vil alltid følge gjeldende lover og regler for personvern. Six Scandinavia AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene du oppgir til www.heng.no. Ved å godkjenne våre salgsbetingelser, godtar du Six Scandinavia AS sin behandling av personvern i henhold til dette.

Six Scandinavia AS benytter de personopplysningene du oppgir til å behandle og levere din bestilling fra www.heng.no. Six Scandinavia AS kan også bruke dine personopplysninger til identifisering , behandling og statistiske formål. Vi bekrefter at vi ikke selger dine personopplysninger videre til tredjeparts aktører. Det foregår heller ingen bytter eller videreformidling av denne informasjonen med tredjeparts aktører. Dersom Six Scandinavia AS må benytte oss av tredjeparts aktører til å gjennomføre bestemte tjenester eller forbedringer på www.heng.no kan disse aktørene få innsyn i den informasjonen vi innhenter. I slike tilfeller inngås det strenge avtaler mellom Six Scandinavia AS og tredjepart for å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder. Six Scandinavia AS er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene

Dersom du ønsker å gjøre endringer på dine data lagret hos oss må du sende oss en e-post hvor du informerer om de endringer du ønsker å gjøre. Inne på Min side på www.heng.no kan du gi samtykke til at du ønsker å motta eller ikke motta markedskommunikasjon fra oss. Dersom du ønsker å slette dine lagrede data kan du gjøre dette inne på «Min Side» ved å trykke på «Slett min konto». Eventuelt kan du også sende en e-post til salg@heng.no, så vil vi gjøre dette for deg.

Finner du ikke svar på det du lurer på, er du velkommen til å kontakte oss. Vær vennlig å oppgi ordrenummeret ditt om henvendelsen gjelder bestilling som du har gjort i nettbutikken. Du finner kontaktinformasjon her.